[tintuc]

Sáng ngày 26/4, Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Gò Công. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tạo động lực và niềm tin cho sự phát triển của địa phương. Các điểm chính được nêu ra bao gồm:

  1. Phát biểu của lãnh đạo: Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh và Chủ tịch UBND thành phố Gò Công Giản Bá Huỳnh nhấn mạnh về truyền thống yêu nước và cách mạng của Gò Công, và vai trò của thành phố là đô thị loại III, đô thị hạt nhân vùng kinh tế phía Đông của tỉnh.

  2. Phát triển kinh tế và hạ tầng: Thành phố đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất theo cơ cấu kinh tế: thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Định hướng phát triển tiếp theo là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nông nghiệp đô thị, sinh thái, ứng dụng công nghệ cao.

  3. Quy hoạch và quản lý: Chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị, xây dựng đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu.

  4. Kêu gọi đầu tư: Tập trung kêu gọi đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng, cải tạo và chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư, hình thành các khu đô thị mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

  5. Khen thưởng: Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ thành phố Gò Công vì thành tích dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 25 tập thể và 25 cá nhân có thành tích trong xây dựng thành phố.

Lễ công bố Nghị quyết là bước khởi đầu quan trọng cho sự phát triển toàn diện và bền vững của thành phố Gò Công trong tương lai.

 [/tintuc]

Nhận xét

0 comments:

Đăng nhận xét